Ceny distribuce ERÚ 2019

Cenové rozhodnutí č. 7/2018 stanovuje ceny pro všechny distribuční sítě.

Cenové rozhodnutí č. 8/2018, stanovuje ceny pro odběratele na hladině nízkého napětí (NN), sem patřím i domácnosti.

Podobně je to i s cenami za distribuci plynu, které stanovuje Cenové rozhodnutí č. 6/2018.

Informace byly převzaty v webu ERÚ.